Login Zaloguj się, aby uzyskać szybszy dostęp do najlepszych ofert. Kliknij tu jeśli nie masz konta.

ROSJA - Złoże glin kaolinowych do produkcji porcelany Dowolny Job

2 lata temu Niezależni & Freelance Wałbrzych   186 wizyt
Szczegóły Pracy

Złoża w Rosji

Potrzebni są inwestorzy do eksploatacji złóż w Rosji.

1. Złoże soli spożywczej, zasoby złoża 260 tys. ton. 
2. Złoże glin kaolinowych do produkcji porcelany, fajansu, ceramiki, gumy, tworzyw sztucznych i innych, zasoby złoża 64,5 mln ton. 
3. Złoże skalne z udziałem masowym potasu 80% , zasoby wg kategorii P1 - 149 mln ton z dodatkowym poszukiwaniem i oceną złoża (prognostycznie) do 2 mld ton.

Projekty od zera. Posiadamy koncesje na prawo do korzystania ze złoża. Przydziały gruntu i prawo do eksploatacji gruntów, na których położone są działki ze złożami gwarantowane przez rząd.

Wymagane jest: finansowanie, koordynacja projektów, budowa zakładów. Możliwa jest opcja sprzedaży przedsiębiorstw z udzielonymi koncesjami.

Dodatkowo: potrzebny jest inwestor dla działającego przedsiębiorstwa w branży wydobycia ropy naftowej i gazu w Chanty - Mansyjskim Okręgu Autonomicznym. 
Wielkość inwestycji - 45 mln USD. Możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa w tej cenie. 
Prezentacja zostanie przesłana na żądanie.

Opis firmy
Cloud Office Area - Free Office Area. A new home cloud. Register or Login now to upload, backup, manage and access your files on any device, from anywhere for free.
www.cloud.ayy.pl