Login Zaloguj się, aby uzyskać szybszy dostęp do najlepszych ofert. Kliknij tu jeśli nie masz konta.

Długoterminowe inwestycje w energetykę Dowolny Job

2 lata temu Inwestycje Warsaw   219 wizyt
Szczegóły Pracy

Bezpieczne, długoterminowe inwestycje w energetykę

Nie ryzykujemy środkami inwestorów na rynku forex, nie lokujemy ich w długoterminowych zobowiązaniach kapitałowych o niskiej rentowności.

Proponujemy udziały w budowie elektrowni. 15-20% rocznie, wzrost o 3-5% w skali roku.

Comiesięczne wypłaty odsetek.

Power Clouds to kompleks elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych, budowanych w różnych krajach. Poszczególne stacje (cloud) są połączone ze sobą za pośrednictwem Internetu. Moga Państwo stać się właścicielami Power Share - panelu fotowoltaicznego, zainstalowanego, skonfigurowanego i podłączonego do lokalnego operatora dystrybuujacego energię elektryczną.

Cena Power Share, w tym transport, instalacja, konfiguracja, podłączenie do sieci energii elektrycznej, serwis techniczny, a także cała infrastruktura niezbędna do produkcji energii elektrycznej i jej dystrybucji w lokalnej sieci, to 1239 USD.

Cena obejmuje 20-letnie ubezpieczenie od kradzieży, wandalizmu, klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmoferycznych. Panel posiada 25-letnią gwarancję.

Elektrownie budowane są w krajach uczestniczących w Protokole z Kioto (184 krajów). Protokół stanowi, że kraje będące producentami paliw zanieczyszczajacych środowisko, zobowiazane są do wytworzenia lub zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Gwarantuje to możliwość zakupu wyprodukowanej energii bez ryzyka rynkowego.

Po upływie pierwszych 12-stu miesięcy, firma może odkupić Państwa Power Share, jeśli nie spełniły one Państwa oczekiwań odnośnie wysokości odsetek lub z powodu zmiany okoliczności, co gwarantuje bezpieczeństwo Państwa inwestycji.

Opis firmy
Doradca Pracy zajmujemy się wyszukiwaniem najlepszych ofert i najlepszymi pracownikamu gotowych do pracy. Doradzamy wielu rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju pracowników. Z produktów i usług firmy w Polsce, Ukrainie i zagranicą. Doradzamy w sprawach zawodowych, udzielamy pomocy w wyborze pracy, zawodu, kursów, szkoleniach i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.